praca

Aktualności z rynku pracy

Zwolnienie? Sprawdź czy przysługuje ci zasiłek chorobowy!

Pracownik, luty 4, 2018

W życiu każdego pracownika przychodzi czas kiedy musi pójść na zwolnienie. Co warto wiedzieć przed L4? Kto wypłaci nam wynagrodzenie za czas kiedy przebywamy na zwolnieniu? Oto podstawowe informację o zasiłku chorobowym, które warto wiedzieć przed pójściem na zwolnienie.
Kiedy możemy pójść na zwolnienie?
Z zasiłku chorobowego może skorzystać każdy ubezpieczony pracownik, jak również i pracodawca. Ubezpieczenie może być opłacone obowiązkowo lub dobrowolnie, ważne aby zostały spełnione dwa warunki dotyczące okresu wyczekiwania, czyli okresu, który musi minąć, aby ubezpieczenie mogło być podstawą do wypłaty zasiłku w razie niezdolności do pracy.
Zasiłek może więc zostać wypłacony po upływie:

 • 30 dni ubezpieczenia chorobowego (nieprzerwalnie) dla osób ubezpieczonych obowiązkowo,
 • 90 dni ubezpieczenia chorobowego (nieprzerwalnie) dla osób ubezpieczonych dobrowolnie.

Okres wyczekiwania nie dotyczy między innymi :

 1. absolwentów szkół wyższych, objętych ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni licząc od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej, absolwentów studiów medycznych – licząc od dnia ostatniego egzaminu, a absolwentów farmacji – od końca praktyki,
 2. ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy,
 3. ubezpieczonym z 10 letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 4. posłom i senatorom, przystępującym do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia sprawowania mandatu.

Komu i jakie dokumenty należy złożyć?
Aby zasiłek chorobowy mógł zostać wypłacony należy przedłożyć odpowiednie dokumenty w odpowiednim czasie. Minięcie się z terminem lub brak formalny może wiązać się z obniżeniem zasiłku chorobowego, należnego osobie niezdolnej do pracy lub nawet odmowa jego wypłacenia.
Jakie zatem dokumenty są niezbędne?

 1. wystawione przez lekarza zwolnienie na druku ZUS ZLA – kopię należy w przeciągu 7 dni od daty wystawienia dostarczyć pracodawcy lub do ZUS. Od dnia 1 lipca 2018 roku, zwolnienia nie będą wystawiane w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej, co wyeliminuje okres 7 dni na dostarczenie dokumentu pracodawcy.
 2. Zaświadczenie płatnika składek – niezbędny dokument w przypadku gdy zasiłek będzie wypłacany przez ZUS,
 3. Karta wypadku, który wydarzył się na drodze z pracy lub z pracy,
 4. Zaświadczenie lekarskie o nabyciu choroby zawodowej,

Kto wypłaca zasiłek? ZUS czy pracodawca?
Tu głównym czynnikiem decydującym o wypłacie świadczenia jest ilość czasu przebywania na zwolnieniu.

 • okres niezdolności do pracy trwa dłużej niż 34 dni- zasiłek wypłacany jest przez ZUS
 • okres niezdolności do pracy trwa krócej niż 33 dni -zasiłek wypłaca pracodawca

Wysokość zasiłku wypłacanego przez pracodawcę wynosi:

 • 80% wynagrodzenia – w przypadku choroby
 • 100% wynagrodzenia – w przypadku choroby w trakcie ciąży lub wypadek w pracy.

Kiedy skorzystanie z zasiłku chorobowego będzie niemożliwe?
Osoba ubezpieczona może jednak nie otrzymać zasiłku w razie gdy:

 • jest niezdolna do pracy ale zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • osoba ta przebywa w areszcie lub w więzieniu,
 • osoba niezdolna do pracy nabyła prawo do renty lub emerytury,
 • nie przepracowała wymaganego okresu wyczekiwania,
 • lub w okresie pobierania zasiłku wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem.

3 komentarze “Zwolnienie? Sprawdź czy przysługuje ci zasiłek chorobowy!”

 1. Kalvin pisze:

  dobre i 80% w przypadku choroby 😀

 2. kunia pisze:

  Fajny artykuł 🙂

 3. serrrgrgrg pisze:

  nam to nic nie przysługuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.