praca

Aktualności z rynku pracy

Zasiłek dla bezrobotnych 2020

Pracownik, marzec 6, 2020

Pandemia koronawirusa szaleje w najlepsze. Na całym świecie, w szczególności w Europie i Ameryce Północnej odnotowuje się coraz więcej zachorowań. Bez dwóch zdań pandemia przyczyni się do znacznego spowolnienia gospodarczego, które odbije się na zatrudnieniu przez firmy. W takiej sytuacji dobrze jest odnowić sobie wiedzę na temat wysokości zasiłków dla bezrobotnych w roku 2020.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje każdemu. Jego uzyskanie jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków:

  1. Rejestracja w urzędzie pacy jako bezrobotny
  2. Minimalnie roczny staż w pracy
  3. Przepracowane minimum 18 miesięcy w ciągu ostatnich 365 dni
  4. W trakcie uprzedniej pracy zarobki powinny wynosić przynajmniej minimalną krajową
  5. Od zarobków winny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

Należy zaznaczyć, iż do stażu pracy wliczamy nie tylko samo zatrudnienie, ale również dodatkowo bezpłatne urlopy, które trwały dłużej niż 30 dni, umowy zlecenie (z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem). Oczywiście do stażu wliczamy również czas przez, który była prowadzona działalność gospodarcza oraz czas, w który pobierana była renta z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku jest zależny od stażu pracy. W przypadku osób, które pracowały mniej niż 5 lat wysokość ich zasiłku będzie wynosiła 80% zasiłku podstawowego. 100% zasiłku otrzymają osoby, które pracowały więcej niż 5 lat, ale mniej niż 20 lat. W przypadku osób, które udowodnią staż pracy ponad 20 letni to ich wysokość zasiłku będzie wynosiła 120%. No dobrze, a ile wynosi sam zasiłek? 100% zasiłku to kwota 861,40 zł brutto (741,87 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące, później 676,40 zł brutto (592,52 zł netto). 80% zasiłku to kwota 689,12 zł brutto (603,17 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące, później 541,12 zł brutto (483,49 zł netto). 120% zasiłku to kwota 1033,68 zł brutto (880,67 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące, później 811,68 zł brutto (701,65 zł netto). Świadczenie te są również waloryzowane co następuje 1 czerwca każdego roku.

Co należy zrobić po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy? Cóż, po samej rejestracji nabędziemy prawo do zasiłku po 7 dniach. Zasiłek będziemy otrzymywać przed okres 6 lub 12 miesięcy. Jeżeli zostaniemy ponownie zatrudnieni lub założymy własną działalność gospodarczą to będziemy mieli 7 dni na zawiadomienie urzędu pracy o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo jeżeli nie przyjmiemy propozycji zatrudnienia zaproponowanej przez urząd pracy to narazimy się na przerwanie lub całkowitą utratę zasiłku. Podobnie jest z odmową wzięcia udziału w stażu lub kursie, albo odmową wykonywania prac społecznych. Takie działania doprowadzą do utraty statusu bezrobotnego, o który będziemy mogli ubiegać się ponownie dopiero po upływie 120 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.