praca

Aktualności z rynku pracy

Świadectwa pracy na żądanie

Z rynku pracy, wrzesień 24, 2016
Świadectwo pracy na żądanie

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady wystawiania świadectw pracy przez pracodawcę. Zamiana została wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255). Ta zmiana należy do pakietu „100 zmian dla firm”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju w czerwcu 2016 roku.
Przepisy zmieniające są o tyle istotne, iż w sposób bardzo klarowny i precyzyjny wskazują kiedy pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy dla pracownika. Otóż od nowego roku zobowiązanie takie jest nakładane na pracodawcę jeżeli nie ma on zamiaru zatrudnić ponownie pracownika w ciągu 7 dni. To oczywiście nie oznacza, iż pracownik takiego zaświadczenia nie otrzyma jeżeli okres między rozwiązaniem stosunku pracy lub jego wygaśnięciem a ponownym zatrudnieniem będzie krótszy niż owe 7 dni, ponieważ pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia jeżeli pracownik o nie zawnioskuje.
Z nowym rokiem obowiązuje także nowy wzór świadectwa pracy, wraz z którym zostało wydane objaśnienie dotyczące jego wypełnienia. Jest to zmiana, która ułatwi wielu pracodawcom
(w szczególności tym zatrudniającym niewielu pracowników) prawidłowe wypełnienie tego ważnego dokumentu.

1 komentarz “Świadectwa pracy na żądanie”

  1. adhudausfe pisze:

    Fajny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.