praca

Aktualności z rynku pracy

PIT-2 – Dlaczego warto o nim pamiętać?

Pracodawca, styczeń 13, 2022

Oświadczenie pracownika, upoważniające pracodawcę do odprowadzana z wynagrodzenia zaliczek na PIT, jest dobrowolnie składane przez pracownika, w momencie podjęcia zatrudnienia w danym zakładzie pracy. PIT-2, bo właśnie o nim mowa, pracownik winien złożyć przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia i co do zasady obowiązuje do jego odwołania. Nie ma konieczności więc składania go co roku.

W 2022 niewiele w tej kwestii się zmieniło.

Pracodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić z naszego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to więc podstawa dla przedsiębiorstwa zatrudniającego pracownika do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.

Tak jak zostało już wspomniane, PIT -2 jest ważny aż do odwołania przez pracownika. Nie ma potrzeby składania go co roku.

Zmiana kwoty wolnej od podatku w 2022 roku.

Od nowego roku, nowe przepisy tzw. Polskiego Ładu, wprowadziły podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Wraz z jej podwyższeniem, kwota zmniejszająca zaliczki na podatek wzrosła prawie dziesięciokrotnie.

Co ważne, dotyczy ona wszystkich pracowników zatrudnionych na umowy o pracę bez względu na wysokość wynagrodzenia oraz dochód roczny. Złożenie takiego dokumentu spowoduje więc uwzględnienie w comiesięcznym wynagrodzeniu wyższej kwoty zmniejszającej podatek.

Kiedy nie składamy PITu-2?

PIT-2 nie składa osoba, która jest zatrudniona na wielu etatach, prowadzi własną działalność gospodarczą lub nabył prawa i pobiera emeryturę.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą uwzględnia:

– w przypadku emerytury – organ rentowy

– w przypadku przedsiębiorcy – zależna jest od przychodów z działalności gospodarczej

– w przypadku wieloetatowca – upoważniony do uwzględnienia kwoty wolnej musi zostać tylko jeden pracodawca. W tym przypadku, jeśli kwota wolna będzie stosowana wielokrotnie, podatnik będzie zobowiązany do dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu.

Co jeśli nie złożymy PIT-2?

Zadeklarowanie zgody na pobieranie miesięcznie zaliczek na podatek nie jest obowiązkowe. Jeśli pracownik nie złożył u pracodawcy takiego dokumentu, zaliczki nie będą miesięcznie pobierane, natomiast kwota wolna zostanie uwzględniona w rozliczeniu rocznym. Wówczas kwotę wolną w wysokości 5100 zł (30000 x 17%) pracownik rozliczy całościowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.