praca

Aktualności z rynku pracy

Zmiany w funduszach socjalnych

Z rynku pracy, grudzień 24, 2016
Zmiany w funduszach socjalnych

Od 1 stycznia 2017 zmieniły się przepisy dotyczące progu wymaganego do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są to zmiany dość istotne porównując jest do przepisów obowiązujących w roku poprzednim.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to środki finansowe, które gromadzone są przez pracodawcę na rachunku, z którego mogą skorzystać uprawnieni do tego pracownicy. Środki
z takiego fundusz najczęściej wykorzystywane są na dofinansowanie wypoczynku pracownika, zapomogę dla pracownika, który został dotknięty poważnym zdarzeniem losowym, organizację paczek żywnościowych lub świątecznych czy na dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Do tej pory fundusz taki musiał być obligatoryjnie tworzony przez pracodawcę zatrudniającego minimum 20 pracowników na pełnym wymiarze czasu pracy. Od nowego roku obowiązek taki leży na pracodawcy, który zatrudnia minimum 50 pracowników. Pracodawca zatrudniający poniżej owego progu (tutaj przeliczamy na pełne etaty) nie ma już takiego obowiązku, jednak może fakultatywnie fundusz utworzyć. Natomiast pracodawca zatrudniający powyżej 20 i mniej niż 50 pracowników będzie zobowiązany do utworzenia funduszu na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

4 komentarze “Zmiany w funduszach socjalnych”

 1. Betti pisze:

  Wszystkie zmiany na naszą niekorzyść..

 2. maniek pisze:

  A w 2019 roku będzie to 100 pracowników? 😀

 3. zawiedziona pisze:

  ciagle zmiany i zmiany, kiedy w koncu beda to zmiany na lepsze ???

 4. Tomasz W. pisze:

  Zdarzenia losowe, paczki żywnościowe, dofinansowanie wypoczynku czyli same korzyści dla pracownika.. więc dlaczego firmy zatrudniające mniej pracowników mają być na tym stratne ? Dyskryminacja…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.